Infrabel

InfrabelMonitoring van een landelijk verspreid gesloten distributienet

Als spoorinfrastructuurbeheerder is Infrabel verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de Belgische spoorinfrastructuur. Dit houdt ook het beheer van de infrastructuur in, door rijpaden aan lokale en internationale spoorwegondernemingen aan te bieden voor het vervoer van goederen of reizigers. Infrabel baat niet alleen de elektrische installaties voor de aandrijving van treinen in het hele land uit, maar beheert daarnaast ook het elektriciteitsnet voor alle stations, onderhouds- en herstellingslocaties, overwegen en seininstallaties. Spoorwegondernemingen kunnen hun eigen elektriciteitsleverancier kiezen of de door Infrabel aangekochte elektriciteit gebruiken. De elektriciteitswet erkent de specifieke situatie van Infrabel door de onderneming een specifieke rol toe te kennen als beheerder van het spoortractienet. Infrabel levert meet- en facturatiediensten voor alle aangesloten klanten.

Het leveren van adequate metingen en ervoor zorgen dat alle metingen correct verzameld, gecontroleerd en eventueel automatisch gecorrigeerd worden, waarna ze worden bewerkt voor facturatie, is een taak die steeds snel en zo nauwkeurig mogelijk moet worden uitgevoerd. Een kolfje naar de hand van het Telemetry Platform van Powerdale, dat momenteel op maat van de activiteiten van Infrabel wordt aangepast. De gegevens afkomstig van verschillende bronnen (waarbij handmatig uitgelezen meters, automatische meterstanden en jarenlange historische gegevens uit databases worden samengevoegd) worden gecontroleerd en gestroomlijnd. Daarnaast wordt de energielevering via de aansluitpunten met de TNB's en DNB's afgewogen tegen het verbruik en de lokale energieopwekking voordat de facturen worden opgesteld. Bovendien kan Infrabel dankzij verschillende algoritmes rekenen op een correcte opsporing van fouten, prognose en alarmering.