ORES

Het EV-platform van Powerdale voor de exploitatie van openbare laadstations in de Waalse gemeenten.

Richtlijn 2014/94/EU van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen heeft een beduidende impact op de activiteiten van de distributienetbeheerders op het gebied van e-mobiliteit.

Powerdale heeft de ambitie om de distributienetbeheerders hierin bij te staan met slimme laadproducten, zoals specifieke functies voor distributienetbeheerders in IT-platformen (compensatiemechanismen), interoperabele laadpunten en de ontwikkeling van producten die het gebruik van elektrisch rijden met hybride plug-ins stimuleren (Mobile).

ORES, een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas die 75% van de gemeenten in Wallonië bedient en groene mobiliteit promoot, koos het Nexxtmove EV-platform van Powerdale voor de exploitatie van zijn openbare laadstations in de Waalse gemeenten. Het platform maakt betaling van de laadbeurten mogelijk via sms en geeft een gedetailleerd verslag van de laadactiviteit van het netwerk.