VUB & Powerdale werken samen aan het MSCA Cofund Project

De VUB maakt deel uit van de EUTOPIA European University en is ook partner van het EUTOPIA Science and Innovation Fellowships Programme (EUTOPIA-SIF), met als doel de aanwerving van 13 postdoctorale mandaten voor de komende 4 jaar. De eerste oproep tot het indienen van aanvragen is nu open en er zijn 5 sleutelonderzoeksgebieden: materiaalkunde, data en intelligentie, gezondheid, duurzaamheid, welzijn en inclusie. De eerste VUB-cohort van fellows start naar verwachting in september 2021, voor een periode van 24 maanden.

Powerdale en de VUB werken samen in dit ambitieuze project, wat hun gezamenlijke ambitie vertaalt om de loopbaanontwikkeling en opleiding van uitstekende onderzoekers te ondersteunen.

Powerdale zal volledig samenwerken met dit MSCA COFUND-project en dit project ondersteunen in:

  • Verspreiding via het netwerk van onze organisatie van de projectresultaten en gerelateerde informatie.
  • Hosting van detacheringen van de fellows (van 1 tot 3 maanden), als het onderzoeksproject van de aangeworven fellows past bij onze expertise en op verzoek van de fellows
  • Deelnemen aan en bijdragen aan workshops / trainingen georganiseerd door het projectconsortium om de kennis over de huidige status en behoeften van de industrie en eindgebruikerssectoren op nationaal en internationaal niveau te verbeteren.
  • Deelname als lid van de "Stakeholders Advisory Group" zorgt ervoor dat het voorstel doorgaat en wordt gefinancierd.
  • Deskundigheid bieden bij vragen over specifieke vragen die relevant zijn voor ons type stakeholder.
  • Het beoordelen, becommentariëren, prioriteren en aanvullen van tussentijdse bevindingen en eindresultaten van het Project, indien nodig en indien onze expertise aansluit bij de verzoeken.